Quality Manual/Integrated Management System Manual

English version

Podręcznik Jakości/Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wersja polska. Wersja angielska jest zawsze najbardziej aktualna

Polish SEP D Electrical qualification

Polish SEP E Electrical qualification

JSQ Certificate of qualification

for BIC Electric Sp. z o.o. Achilles Id: 27604

Sellihca Pre-qualification certificate

for BIC Electric Norge AS Sellihca Id: 108199

StartBANK registreringsbevis

for BIC Electric Norge AS StartBANK Id: 140336

Dansk Industri certificate for BIC Electric Danmark ApS

Dansk Industri certificate for BIC Electric Sp. z o.o.

DK – Electrical authorization for BIC Electric Danmark ApS

Issued by Danish Safety Technology Authority EFUL-10741

DK – Electrical authorization for BIC Electric Sp. z o.o.

Issued by Danish Safety Technology Authority EFUL-11374

ISO/OHSAS certificate: 9001, 14001, 18001

DNV GL certificate of compliance with: DS/EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 DS/OHSAS 18001:2008

KLS certificate for BIC Electric Danmark Aps

DNV BUSINESS ASSURANCE LEDELSES SYSTEM CERTIFIKAT

KLS certificate for BIC Electric Sp. z o.o.

DNV BUSINESS ASSURANCE LEDELSES SYSTEM CERTIFIKAT

NO – Electrical authorization

dsb - Kvittering for registrering av elvirksomhet

SE – electrical authorization

Elsäkerhets verket - Behörighetsbevis