Jysk El-service – Dansk

Bendix Petersen, administrerende direktør og ejer af Jysk Elservice A/S:

Vi startede samarbejdet med BIC Electric i 2007, hvor vi havde rigtig meget at se til i Jysk Elservice. Det var på mange måder en succes for firmaet, men succesen så ud til at kunne blive dyrt købt: Vi vandt entreprisen på et stort projekt langt væk fra vores hjemsted Kliplev i Sønderjylland, men vi manglede partnere til at hjælpe os med installationen.

Lige da det så allermest kaotisk ud, kom der et salgsbrev fra BIC Electric. Jeg må erkende, at jeg til at begynde med var noget skeptisk i forhold til de polske elektrikervirksomheders kompetencer, men jeg besluttede at give det en chance, og jeg aftalte at mødes med Jens-Chr. Møller, den administrerende direktør i BIC Electric. Straks efter mødet startede vi samarbejdet, og jeg har aldrig fortrudt det siden.

Dengang var BIC Electric en lille virksomhed med kun en håndfuld medarbejdere, og som det er naturligt i et helt nyt samarbejde, blev der begået fejl af begge partnere. Nogle ting skulle fejlrettes eller måske laves helt om, men vi har altid været i stand til at nå til enighed om, hvem der i de tilfælde dækker omkostningerne ved fejl, garanti og reparationer.

De danske fagforeninger var hurtigt på banen og mente, at de BIC-ansatte ikke fik deres løn i overensstemmelse med kollektive aftaler, men det spørgsmål håndterede BIC professionelt fra første færd. Hver gang sagen er blevet rejst, har BIC dokumenteret, at såvel de kollektive aftaler som andre krav på det danske arbejdsmarked bliver overholdt. Den side af sagen er altid i orden, uanset om vi samarbejder på projekter i Danmark, Sverige eller andre lande i verden – det sørger BIC for.

På ti år er BIC vokset fra 12 til ca. 200 ansatte. Deres evner og kompetencer er steget proportionalt med væksten, og i dag bruger vi udelukkende BIC Electric som vores onsite installationspartner. Det fungerer fint for os, for det gør det muligt for os at indrette vores kapacitet i forhold til efterspørgslen.

I over 10 år har el-ingeniør Paweł Boj været vores daglige kontakt i BIC Electric, mens Jens-Chr. Møller har været den daglige leder. Vi har i den periode udviklet samarbejdet fra at være rent forretningsmæssigt til et nært venskab baseret på gensidig respekt. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet.

I september 2017 fejrede Jysk Elservice og BIC Electric det 10 år lange samarbejde. Syv personer fra Jysk Elservice besøgte BIC’s hovedkvarter i Szczecin, Polen, hvor de stillede op til fotografering sammen med medarbejdere fra BIC’s projektafdeling, salg- og marketing, administration og direktion.