EuroSort – Dansk

BIC KUNDE-CASE: EUROSORT

EuroSort har valgt at outsource arbejdet med mekanisk og elektrisk installation af sorteringssystemer, præcis som mange andre leverandører af industrimaskiner. Men for at skabe større merværdi for kunden, er det vigtig for EuroSort, at outsourcingen foregår så effektiv som muligt.

I 2016 stod man imidlertid i den situation, at en af de daværende tjenesteudbydere ikke levede op til EuroSorts forventninger om professionalisme, eksempelvis var der et ringe kommunikations-flow i den daglige kontakt mellem underleverandør og kunde. For at forhindre dette i at gentage sig og samtidig være forberedt på fremtidig udvikling begyndte EuroSort at kigge sig om efter en erstatning.

Efter et møde med BIC blev der indgået kontrakt om et første fælles installationsprojekt, og erfaringerne herfra var særdeles positive. På et enkelt år har EuroSort og BIC arbejdet sammen om fem installationsprojekter og tre vedligeholdelsesprojekter i Tyskland, Spanien, Storbritannien, Polen og Danmark. Flere kommer til, herunder måske også en del mere krævende projekter.

EuroSorts installationschef Nico Schilder siger, at det i en sådan samarbejdsmodel er mere fornuftigt at bruge en ekstern underleverandør til installation og montage.

– BIC løser nogle af udfordringerne, f.eks. begrænset erfaring på visse udenlandske markeder og manglen på korrekt kvalificeret og erfarent teknisk personale. Og vigtigst af alt: Vi kan håndtere den fluktuerende arbejdsbyrde.

I løbet af samarbejdets første år har BIC’s projektledelsesafdeling optimeret sammensætningen af de teams, der er tilknyttet EuroSort, og samtidig er de krævede kompetencer systematisk fordelt på flere teknikere. BICs kompetencer og serviceniveau lever dermed fuldt ud op til EuroSorts forventninger.

– Jeg er meget positiv over BIC Electric, og jeg værdsætter den fornuftige sammenhæng mellem pris og kvalitet, der kendetegner BIC’s montage- og installationsprojekter. Jeg er glad for, at vi har fundet hinanden, og jeg er overbevist om, at vore fremtidige fælles projekter vil være endnu mere succesrige.

Se vidoen fra en af vores samarbejdsprojekter: