Arne Hald – Dansk

Forrygende samarbejde om tobakken i Holstebro

Arne Hald A/S er en el-teknisk total-leverandør med mere end 60 års erfaring med opgaver for private og erhvervslivet i Holstebro. Virksomheden har fokus på konkurrencedygtighed og høje faglige kompetencer. Da de stod med opgaven om at håndtere et stort projekt på Scandinavian Tobacco Groups nye fabrik i Holstebro, valgte de at kontakte BIC Electric for at høre om de kunne være samarbejdspartneren som leverede de supplerende ressourcer, der skulle til for at gennemføre projektet til tiden.

Scandinavian Tobacco Group stod overfor at skulle flytte en del af tobaksproduktionen i Holstebro til nye bygninger og Arne Hald havde ansvaret for at håndtere projektet på el-siden som forventes at skulle løbe over en periode på 5-7 år. Projektchef Martin Arberg valgte BIC Electric som samarbejdspartner da der skulle findes ekstra ressourcer til den tekniske montage. Opgaven kom til at bestå af to sideløbende opgaver, som blev klaret af to teams. Det ene team hjalp til med alle elinstallationer i bygningen såsom føringsveje, lys, afbrydere, stikkontakter, alarmer og tilslutning af fordelingstavler. Det andet team hjalp til med installation af maskinanlægget som bestod af transportbånd samt en avanceret ovn, som forarbejder tobakken. Arbejdet bestod i at montere føringsveje, trække kabler og montere motorer, følere og sensorer.

Denne kombination af teams der udfører bygningsinstallationer og industrimontage ligger lige til højrebenet for BIC Electric. Det er her vi er stærke og har de virkelig erfarne folk, siger salgschef i BIC Electric, Maj W. Møller.

”BIC Electric stillede med to kompetente teams af elektrikere. Med stor fokus på kvalitet og arbejdsmiljø, blev opgaven færdiggjort før tid, i en særdeles høj kvalitet og til den rigtige pris, fortæller projektchef Martin Arberg. ”For eksempel havde vi en tidsplan fra den Luxemburgske leverandør af anlægget, der lød på 18 dage til montagen. Sammen med BIC Electric klarede vi det på den halve tid.”

”Det er tydeligt at BIC Electrics teknikere er meget erfarne, og de har virkelig givet den en skalle. I sådan et samarbejde er det vigtigt at man har forståelse for opgaven og har en god dialog, og det skal jeg love for der har været. Kommunikationen på engelsk har fungeret uden problemer og teknikerne er meget engagerede og har den helt rigtige indgangsvinkel til arbejdet og samarbejdet med vores folk,” fortsætter han.

BIC Electrics projektleder har fulgt projektet tæt og hele tiden været i tæt kontakt med Arne Halds projektchef.

”Det tætte samarbejde med BIC Electrics tekniske ledelse sikrede fleksibilitet, når der var ændringer i projektet. Det betød at der hele tiden var de rigtige folk på opgaven,” siger Martin Arberg. ”For eksempel kan der tit være usikkerhed om materialelevering i starten af et en montagefase, som betyder at vi ikke kan arbejde så hurtigt som ønsket – eller vi kan se i slutningen af en periode, at vi er nødt til at beholde BIC’s teams et par uger længere for at holde tidsplanen. Her fungerer det utrolig godt med BIC, som med kort varsel kan tilpasse sig de ændrede planer.”

”Åbenhed om tidsplanerne er vigtigt for at vi kan være fleksible, så der har været et rigtig godt samarbejde med Arne Hald A/S. Det var godt koordineret og der har været en god kommunikation mellem vores teknikere og Arne Halds projektchef og folk. Sammen har vi løftet opgaven og løst den på bedste vis, siger BIC Electrics salgschef, Maj W. Møller. ”Der har endda været forespørgsler på tilsvarende opgaver i udlandet fra nogle af samarbejdspartnerne på projektet i Holstebro.”

”Samarbejdet har været så godt, at der ikke var tvivl om, at vi skulle fortsætte med BIC Electric efter den første del af projektet. De har den helt optimale kombination af godt setup, dygtige teams og fleksibilitet. Så Arne Hald vil helt klart trække på dem i fremtiden også, så det gode samarbejde kan forsætte som hidtil. Vi har været ovenud tilfredse”, slutter Martin Arberg.